Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
fb
 

WŁASNA FIRMA BEZ ZUS! WWW.INKUBATORKIELCE.PL  Tel. 666 640 460

Imprezy w tym tygodniu

  więcej...

   

   

   

   

  Od 1 stycznia pobieranie opłat jest sprzeczne z prawem


   

  Zgodnie z art. 99a. UPSW: ”Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.” W myśl art. 38 pkt. 1 ustawy nowelizującej przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2012 r. i od tej daty uczelnie wyższe nie mogą pobierać ww. opłat od wszystkich studentów bez względu na termin rozpoczęcia studiów.
   W związku z napływającymi do Biura Prawnego PSRP skargami samorządów studenckich wynika, że niektóre uczelnie interpretują stosowanie art. 99a UPSW w kontekście z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej, który stanowi: „2. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012:
  1)   studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów;
  2)   wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.”
  Powołując się na art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej uczelnie te przyjmują, iż przepis art. 99a ma zastosowanie tylko w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczną naukę po 1 stycznia 2012 r. Takie rozumowanie prowadzi do wykładni contra legem.Wykładnia językowa i systemowa art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż nie odnosi się on w żaden sposób do art. 99a UPSW. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na użyte w art. 29 ust. 2 pkt. 2 sformułowanie „opłaty za kształcenie”. UPSW nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia, nie mniej jednak z analizy innych jej przepisów (art. 98 ust. 1 pkt. 3, art. 99), które się nim posługują w oczywisty sposób wynika, iż opłaty za kształcenie to najogólniej rzecz ujmując opłaty za zajęcia dydaktyczne. Dokonując wykładni ww. przepisów jednoznacznie można stwierdzić, iż „kształcenie” jest jedną z „usług edukacyjnych”, jaką świadczą uczelnie. W związku z tym nie można pojęcia „opłaty za kształcenie” rozszerzać zaliczając do niego również inne opłaty, w tym m.in. wymienione w art. 99a UPSW. Usługi wymienione w art. 99a UPSW nie są „kształceniem” i w konsekwencji uczelnia nie może pobierać za nie opłat.
  Potwierdzają to również zasady techniki legislacyjnej – art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej jest przepisem intertemporalnym odnoszącym się do kwestii odpłatności za drugi kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej i nie reguluje zakresu zastosowania art. 99a UPSW.
   

   

  Zgodnie z art. 99a. UPSW: ”Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.” W myśl art. 38 pkt. 1 ustawy nowelizującej przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2012 r. i od tej daty uczelnie wyższe nie mogą pobierać ww. opłat od wszystkich studentów bez względu na termin rozpoczęcia studiów.


  W związku z napływającymi do Biura Prawnego PSRP skargami samorządów studenckich wynika, że niektóre uczelnie interpretują stosowanie art. 99a UPSW w kontekście z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej, który stanowi: „2. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012:

   

  1)   studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów;

   

  2)   wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.”

   

  Powołując się na art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej uczelnie te przyjmują, iż przepis art. 99a ma zastosowanie tylko w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczną naukę po 1 stycznia 2012 r. Takie rozumowanie prowadzi do wykładni contra legem.Wykładnia językowa i systemowa art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż nie odnosi się on w żaden sposób do art. 99a UPSW. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na użyte w art. 29 ust. 2 pkt. 2 sformułowanie „opłaty za kształcenie”. UPSW nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia, nie mniej jednak z analizy innych jej przepisów (art. 98 ust. 1 pkt. 3, art. 99), które się nim posługują w oczywisty sposób wynika, iż opłaty za kształcenie to najogólniej rzecz ujmując opłaty za zajęcia dydaktyczne. Dokonując wykładni ww. przepisów jednoznacznie można stwierdzić, iż „kształcenie” jest jedną z „usług edukacyjnych”, jaką świadczą uczelnie. W związku z tym nie można pojęcia „opłaty za kształcenie” rozszerzać zaliczając do niego również inne opłaty, w tym m.in. wymienione w art. 99a UPSW. Usługi wymienione w art. 99a UPSW nie są „kształceniem” i w konsekwencji uczelnia nie może pobierać za nie opłat.

   

  Potwierdzają to również zasady techniki legislacyjnej – art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy nowelizującej jest przepisem intertemporalnym odnoszącym się do kwestii odpłatności za drugi kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej i nie reguluje zakresu zastosowania art. 99a UPSW. 

   

   

  Jeżeli Twoja uczelnia wciąż pobiera opłaty określone w katalogu z art. 99a UPSW skontaktuj się z Biurem Rzecznika Praw Studenta drogą mailową: rps@psrp.org.pl lub skorzystaj z dyżuru telefonicznego we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem telefonu            22-621-55-19       wew. 2. W takcie rozmowy lub przy kontakcie mailowym konieczne będą następujące dokumenty: umowa student-uczelnia oraz Zarządzenie Rektora lub inny dokument określający wysokość opłat za usługi edukacyjne.

   

   

  Załączniki:

  Opinia MNISW

   

   

   

   

  Źródło: www.psrp.org.pl

  Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

  Kontakt z redakcją:
  redakcja@studiuje.eu
  tel: 664 728 181

  Polityka Cookies

  Dział reklamy:
  biuro@studiuje.eu
  tel: 783 748 740

  sitemap